Arousal

Arousal

Olika vakenhetsnivåer behövs för olika situationer. Det finns alltså ingen bättre eller sämre nivå i sig själv, bara bättre eller sämre nivå vid olika tillfällen.

Det är mycket energikrävande att befinna sig i annan vakenhetsnivå än vad situationen kräver.

När man jämför vakenhetsnivåer så är det endast intressant att jämföra olika nivåer individuellt.

Om arousal inte fungerar så har personen ofta problem med över- och/eller underaktivitet, och/eller sökande och behov av mycket och många sinnesintryck. Det kan visa sig genom dålig koordination, som svårigheter med att skriva, cykla, vardagsfärdigheter som att klä på sig, borsta tänderna och liknande. Personen kan vara impulsiv, lätt distraherad, blir lätt frustrerad och är inflexibel vid förändringar. 

Man kan hitta strategier via sinnena som är till hjälp och problematiken förändras. 

Arousal

Hög- aktivitetsnivå

Aktivitetsnivån är perfekt när man till exempel ska skynda sig för att hinna med bussen, ska argumentera i en debatt eller heja på sitt favorit lag.

Detta läge är att föredra när man ska somna, sitter och väntar på bussen, eller slappar i hängmattan.

Låg-

aktivitetsnivå


Lagom

När man vill lära sig något, umgås med någon, prestera bra på jobbet.

När man vill känna sig smart och trevlig - då är det lagom-nivån man strävar efter.