Sinnen/Perception

Syn, hörsel, lukt, smak och känsel

Med ögon, öron, näsa, mun och hud används sinnen som du tolkar omvärlden med. 


Dessutom har du:

Balans- och kroppssinnena

som ger dig information om var du befinner dig i förhållande till din omgivning. 


Sinnenas uppgift

är att ge hjärnan information om omgivningen och hur du befinner

dig i den. Det är mycket som ska fungera för att det ska bli rätt. Sinnena ska samspela. Informationen ska nå hjärnan snabbt.

Hjärnan ska sortera ut vilken information som är viktig i situationen, det vill säga filtrera information.

Informationen ska också bedömas om det är något som kräver agerande och i så fall hur - det benämns perception. Allt påverkar vardagliga saker som att klä på sig, borsta tänderna, klippa med sax, koncentrera sig och umgås med andra.

Sinnena påverkar också vilken energinivå du befinner dig i - arousal. Det är nödvändigt att kunna skifta energinivå och befinna sig i den nivån som är optimal för situationen man befinner sig i.

Allt detta fungerar för de flesta utan att man behöver ägna den minsta tanke på det. Men det gäller inta alla och inte alltid - därför är kunskap och medvetenhet om sinnen och perception bra verktyg för att få en bättre fungerande vardag.

Sinnen