Perception

Perception eller varseblivning

Perception, eller varseblivning, är den samling processer i hjärnan som tolkar information från sinnena som till exempel vad vi ser, hör, känner, föremål, händelser, skrivna och talade ord. Tolkningen påverkar hur vi bland annat uppfattar oss själva, andra och situationer.

Vad vi uppfattar har filtrerats ut från flera andra sinnesintryck, det kopplas till minnena och erfarenheter så det är flera led som avgör hur vi agerar.

Sinnena ska hjälpa oss att överleva så ibland reagerar vi först innan tankarna blir påkopplade. Man får ”hjärtat i halsgropen”, kroppens försvarsmekanism kickar igång. Adrenalin pumpar ut i blodet, sinnena skärps, hjärtat slår fortare, vilket är människans sätt att förbereda sig för fara. Antingen flyr man faran eller så möter man den, flight-or-fight-response. Att fly tänker man ofta att avlägsna sig fysiskt så fort man kan, men att fly är också att frysa still, inte göra något, ”spela död”. 

Stressnivån/nervsystemet påverkas liksom vår ”vakenhetsnivå”, det vill säga hur alert man är. Det kallas arousal på engelska, och hur man känner sig och hur man upplevs överensstämmer inte alltid. Att befinna sig i en ”vakenhetsnivå” som inte stämmer överens med omgivningens förväntningar och krav är mycket energikrävande.

Perception